1 45,00 

Eugeniusz Kłosek

Eugeniusz Kłosek

Doktor habilitowany, profesor UWr

Zagadnienia etniczne, „swojskość i obcość”, stereotypy etniczne i społeczne, szczególnie na pograniczach historycznych i kulturowych, współczesne zjawiska społeczno–kulturowe na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w innych regionach Europy Środkowo-Wschodniej, przede wszystkim na Bukowinie rumuńskiej, kultura i świadomość etniczna społeczności polskiego pochodzenia w brazylijskich stanach Parana i Santa Catarina. Przedstawione poniżej, wybrane publikacje, oparte są przede wszystkim na badaniach empirycznych przeprowadzonych w Polsce, Bośni, Czechach, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie i Brazylii.

Więcej informacji

Powrót