1 45,00 

Bogumił Gasek

Bogumił Gasek

Doktor

Zainteresowania naukowe: przekładoznawstwo, leksykografia, bilingwizm, leksyka bezekwiwalentowa, homonimia międzyjęzykowa, współczesny język rosyjski, interferencja leksykalno-semantyczna, dydaktyka przekładu, język sportu, lingwistyka medialna, nauczanie języka rosyjskiego jako obcego, komunikacja międzykulturowa, lingworealioznawstwo, rosjoznawstwo, akcentologia.

Więcej informacji

Powrót