1 59,00 

Anna Lubińska

Anna Lubińska

Anna Lubińska — doktor nauk społecznych, absolwentka filologii polskiej oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Adiunkt w Zakładzie Interdyscyplinarnych Badań nad Książką i Komunikacją w Instytucie Nauk o Mediach i Informacji UWr. Autorka monografii Dzieje wydawnicze utworów Stanisława Przybyszewskiego w latach 1892–2015 w wybranych krajach europejskich. Publikowała między innymi w czasopismach „Przegląd Biblioteczny”, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” i monografiach zbiorowych. Do jej zainteresowań badawczych należą literatura i kultura popularna, książka artystyczna XIX–XX wieku oraz wykorzystanie nowych mediów w promocji książki.

Powrót