1 26,00 

Anna Gemra

Anna Gemra

Doktora habilitowana, profesora UWr

Historyczka literatury. Pracowniczka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Lektorka języka polskiego jako obcego. Członkini Jury Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Współpracuje z polskimi i zagranicznymi ośrodkami uniwersyteckimi zajmującymi się literaturą i kulturą popularną. Redaktorka „Literatury i Kultury Popularnej”. Kierowniczka Pracowni Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów. Zainteresowania badawcze: literatura i kultura XIX wieku; kultura i literatura popularna; fantastyka, zwłaszcza fantasy i horror. Większość publikacji poświęcona tej tematyce.

Więcej informacji

Powrót