1 23,00 

Agnieszka August-Zarębska

Agnieszka August-Zarębska

Doktora habilitowana

Literaturoznawczyni, badaczka współczesnej literatury sefardyjskiej. Absolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Rozprawę doktorską pt. Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Sawickiego. Do 2016 pracowała jako adiunktka w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego tejże uczelni.

Więcej informacji

Powrót