1 35,00 

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

Doktora habilitowana

Kierowniczka Interdyscyplinarnej Pracowni Prawa Medycznego i Bioetyki. Prowadzi badania i dydaktykę z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prawa Unii Europejskiej, prawa medycznego, bioetyki oraz międzynarodowego prawa praw człowieka.

Więcej informacji

Powrót