1 35,00 

Adam Nobis

Adam Nobis

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

Zainteresowania naukowe: zmiana kulturowa, klasycy antropologii, współczesne koncepcje globalizacji.

Więcej informacji

Powrót